Lên đầu

1111

Dịch vụ cho thuê xe uy tín - chất lượng số 1 tại Hà Nội

Xe 4 chỗ

 • Thông tin cơ bản

  Hiệu:Civic-4 Chỗ/Bạc, Đen
  Đời xe:2015- 2016
  Giá thuê tháng: 24.000.000đ
  Giá thuê ngày: 1.000.000đ
  Giá thuê theo 1km: 5.800đ
  Giá đi sân bay
  : 550.000đ
  (Giá có thể thỏa thuận)

 • Thông tin cơ bản

  Hiệu:Corolla-4 Chỗ/Đen-Trắng
  Đời xe:2015- 2016
  Giá thuê tháng: 24.000.000đ
  Giá thuê ngày: 1000.000đ
  Giá thuê theo 1km: 5.800đ
  Giá đi sân bay
  : 550.000đ
  (Giá có thể thỏa thuận)

 • Thông tin cơ bản

  Hiệu:Camry-4 chỗ/đen,bạc
  Đời xe:2015- 2016
  Giá thuê tháng: 24.000.000đ
  Giá thuê ngày: 1.200.000đ
  Giá thuê theo 1km: 6.000đ
  Giá đi sân bay
  : 600.000đ
  (Giá có thể thỏa thuận)

 • Thông tin cơ bản

  Hiệu:Mercedes C200-4 chỗ/đen trăng
  Đời xe:2015- 2016
  Giá thuê tháng: 26.000.000đ
  Giá thuê ngày: 1.500.000đ
  Giá thuê theo 1km: 6.500đ
  Giá đi sân bay
  :  700.000đ
  Giá có thể thỏa thuận)

Xe 7 chỗ

 • Thông tin cơ bản

  Hiệu: Ford  Everest-7 chỗ/đen,bạc
  Đời xe: 2015- 2016
  Giá thuê tháng: 22.000.000đ
  Giá thuê ngày: 1.200.000đ
  Giá thuê theo 1km: 5.500đ
  Giá đi sân bay
  : 550.000đ
  (Giá có thể thỏa thuận)

 • Thông tin cơ bản

  Hiệu: Santafe -7 chỗ/đen,bạc
  Đời xe: 2015- 2016
  Giá thuê tháng: 25.000.000đ
  Giá thuê ngày: 1.200.000đ
  Giá thuê theo 1km: 5.500đ
  Giá đi sân bay
  : 550.000đ
  (Giá có thể thỏa thuận)

 • Thông tin cơ bản

  Hiệu: Inova-7 chỗ/trắng- Bạc
  Đời xe: 2015- 2016
  Giá thuê tháng: 22.000.000đ
  Giá thuê ngày: 1.100.000đ
  Giá thuê theo 1km: 5.500đ
  Giá đi sân bay
  : 550.000đ
  (Giá có thể thỏa thuận)

 • Thông tin cơ bản

  Hiệu: FORTUNER  7 chỗ
  Đời xe: 2015- 2016
  Giá thuê tháng: : 22.000.000đ
  Giá thuê ngày: 1.200.000đ
  Giá thuê theo km: 6.300đ
  Giá đi sân bay 600.000đ
  (Giá có thể thỏa thuận)

Xe 16 chỗ

 • Thông tin cơ bản

  Hiệu: Ford Transit-16 chỗ/bạc
  Dòng xe: Sprinter
  Đời xe: 2015- 2016
  Giá thuê ngày: 1.200.000đ
  Giá thuê theo 1km: 6.000đ
  Giá đi sân bay
  : 600.000đ
  (Giá có thể thỏa thuận)

 • Thông tin cơ bản

  Hiệu: Mercedes-16 chỗ/bạc
  Dòng xe: Sprinter
  Đời xe: 2014-2016
  Giá thuê ngày: 1.200.000đ
  Giá thuê theo 1km: 6.000đ
  Giá đi sân bay
  : 600,000đ
  (Giá có thể thỏa thuận)

Các loại xe khác

 • cho-thue-xe-45-cho-hyundai-univer
  Thông tin cơ bản

  Hiệu: Hyundai-45 chỗ/trắng,đen
  Đời xe: 2015- 2016
  Giá thuê ngày: 2.000.000đ
  Giá thuê theo 1km:
  Giá đi sân bay: 1.900.000đ

  (Giá có thể thỏa thuận)

 • Thông tin cơ bản

  Hiệu: Hyundai-29 chỗ/kem
  Dòng xe: County
  Đời xe: 2015- 2016
  Giá thuê ngày: 1.8000đ
  Giá thuê theo 1km:
  Giá đi sân bay
  : 1.000.000đ
  (Giá có thể thỏa thuận)